හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-04-02

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-04-02 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV… Continue reading හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-04-02

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.02 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.04.02 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.02 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 01:44 – ජනාධිපතිවරයාගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් | President issues special gazette declaring public emergency 04:33 – ශ්‍රීලනිප ය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වෙයිද ? | Will SLFP quit the government? 07:54 – රාජ්‍ය ඇමති රොෂාන්… Continue reading අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.02 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

NYC to require COVID vaccine proof for indoor dining, fitness and entertainment

New York City will soon require proof of COVID-19 vaccination for indoor dining, fitness and entertainment. Watch Mayor Bill de Blasio’s announcement. CBSN is CBS News’ 24/7 digital streaming news service featuring live, anchored coverage available for free across all platforms. Launched in November 2014, the service is a premier destination for breaking news and… Continue reading NYC to require COVID vaccine proof for indoor dining, fitness and entertainment

NBC Nightly News Broadcast (Full) – July 30th, 2021

CDC releases new evidence on delta variant, tornado damage across multiple states, and President Trump asked DOJ to declare 2020 election “corrupt.” Watch “NBC Nightly News With Lester Holt” at 6:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CT (or check your local listings). 00:00 Intro 02:00 CDC: The ‘War’ Has Changed With Delta Variant 04:41 Breakthrough… Continue reading NBC Nightly News Broadcast (Full) – July 30th, 2021

WATCH LIVE: President to address the nation

President Cyril Ramaphosa addressed the nation at 20h30, 25 July 2021, on developments in the country’s response to the COVID-19 pandemic. #COVID19news #CoronavirusSA

Republican leader Kevin McCarthy calls NYC vaccine mandate ‘un-American’

Vaccination rates are increasing in states where COVID-19 cases are surging, and New York is set to require vaccinations for most indoor events. SUBSCRIBE to ABC NEWS: Watch More on LIKE ABC News on FACEBOOK FOLLOW ABC News on TWITTER: