හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2021-07-25හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2021-07-25
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

22 comments

  1. Lankawema minissu..gini thiya gaththa daruwa wenuwen..nagitapalla..lankawe daruwo dushanaya wenawa..lankawe hama ..vinasha wena daruwan ..kaala kanningen ..daruwan bera ganna neethi ella palla

  2. කොටි ගිතවාදී ස්ටර්ලින්ට වහ දැඩි දඩුවම් දිය යුතුයි කො එක නීතියක් එක රටක්

  3. රවී කුමුදේශ් මෙම උද්ගෝෂණ වලට සහබාගි උනා රවී ඊලග කොරෝන රැල්ලට වගකිව යුතුයි

  4. Jvp උද්ගෝෂණ කරලා කොරෝන බෝකරා තව සතියකින් jvp කොරෝනා රැල්ලක් අනිවාර්යයි

  5. ඇයි මංගලයෝ උබ දන්නේ නැද්ද කොරෝනා වසංගතයක් තියෙන බව උබ කරේ වසංගතයක් නැති කාලේ නේද

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *