හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-04-02

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-04-02 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

LIVE: Russian Forces Invade Ukraine As Biden Imposes Stronger Sanctions | NBC News

Watch live coverage as Russia launches attacks on multiple cities in Ukraine following months of military buildup. The military operations have provoked widespread condemnation from the U.S. and NATO allies. » Subscribe to NBC News: » Watch more NBC video: NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling,… Continue reading LIVE: Russian Forces Invade Ukraine As Biden Imposes Stronger Sanctions | NBC News

Deebo Samuel unfollowed the 49ers & removed his profile picture on social media 👀 | KJM

Deebo Samuel unfollowed the 49ers & removed his profile picture on social media 👀 | KJM Keyshawn, JWill and Max react to Deebo Samuel removing all traces of the San Francisco 49ers from social media. #ESPN #NFL ✔️Subscribe to ESPN+ ✔️ Get the ESPN App: ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: ✔️ Subscribe to NBA on… Continue reading Deebo Samuel unfollowed the 49ers & removed his profile picture on social media 👀 | KJM

Girl missing for 2 years found under stairs in NY home

Police in upstate New York say a girl who has been missing since 2019 has been found alive. Paislee Shultis was found under the staircase of a home at 35 Fawn Road after a police search on Monday, authorities said. Read More: Check out more Eyewitness News – NEW HERE? – Hi! We’re abc7NY, also… Continue reading Girl missing for 2 years found under stairs in NY home

Rising Risks: Chicago in danger due to rising water in Lake Michigan

CNBC’s Diana Olick joins Shep Smith to report on issue Chicago is facing with rising waters in Lake Michigan due to the effects of climate change. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: » Subscribe to CNBC TV: » Subscribe to CNBC: » Subscribe to CNBC Classic: Turn to… Continue reading Rising Risks: Chicago in danger due to rising water in Lake Michigan

BREAKING NEWS | Lockdown Special announcement by Police | TODAY NEWS UPDATE LIVE | HIRU

අසීමාන්තික පුවත් වාර්ථාකරණයේ ප්‍රමුඛයා… Ada News මෙම විඩීයෝවන්හි අන්තර්ගත තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවිවලින් ලබා ගන්නා තොරතුරු වේ.කිසියම් හෝ ගැටළුවක් ඇත්නම් අපව සම්බන්ද කරගැනීමට කාරුණික වන්න.තොරතුරු මුලාශ්‍ර අප ඕනෑම මොහොතක ලබාදීමට අප ඔබ වෙත බැදීසිටින්නෙමු. #Adanews #News #Sinhala Disclaimer: This is a news report. All images, Audio, or Videos are using for reference purposes only. For… Continue reading BREAKING NEWS | Lockdown Special announcement by Police | TODAY NEWS UPDATE LIVE | HIRU

Sky News Breakfast: Ukraine's President tells his people not to retreat

On Sky News Breakfast this Saturday morning, – Shelling intensifies in the port city of Mariupol; – Ukrainians prepare to defend Kyiv – as Russian troops advance on the city; – Visa and Mastercard suspend operations in Russia; – A look at this morning’s papers with the entrepreneur, Kate Hardcastle and presenter and writer, Matthew… Continue reading Sky News Breakfast: Ukraine's President tells his people not to retreat

San Francisco asks residents to take in homeless as crisis rages

FOX Business’ Maria Bartiromo, Dagen McDowell and Payne Capital Management President Ryan Payne discuss Manhattan DA Alvin Bragg admitting New York City is in crisis and San Francisco asking its residents to house the homeless in a spare bedroom. Subscribe to Fox Business! Watch more Fox Business Video: Watch Fox Business Network Live: FOX Business… Continue reading San Francisco asks residents to take in homeless as crisis rages

NYC lifts COVID vaccine and mask mandates

New York City took another step in its return to normalcy amid the COVID-19 pandemic Monday, with the city dropping several safety protocols including the school mask mandate and vaccination requirements for businesses. Restaurants and indoor venues, including restaurants, theaters and gyms, no longer have to require proof of vaccination. Read More: Check out more… Continue reading NYC lifts COVID vaccine and mask mandates

COPA releases recordings in shooting by Chicago Police that killed DeSean Pittman

Pittman, 17, was shot and killed by James Hunt, who was later seen on camera bragging on camera about killing “m***rf***ers.” CBS 2 Investigator Megan Hickey reports. STREAM CBS NEWS CHICAGO RIGHT NOW: *********************************************************** ABOUT CBS 2 NEWS CHICAGO: Honored as the Edward R. Murrow winner for overall excellence, CBS 2 News Chicago brings you… Continue reading COPA releases recordings in shooting by Chicago Police that killed DeSean Pittman